Ekologia

Blog

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Nieracjonalna gospodarcza działalność człowieka w coraz większym stopniu niszczy siedlisko, a w tym głównie gleby dotychczas użytkowane rolniczo. Każdego roku tylko na terenie naszego kraju kilkanaście tysięcy hektarów uprawnych pól zajmowane jest pod budownictwo przemysłowe i pod budowę dróg. Niszczone są także duże obszary gleb uprawnych przez przemysł wydobywczy, zwłaszcza przez kopalnie odkrywkowe. Poza tym tereny rolnicze i leśne otaczające zakłady chemiczne i huty narażone są na działanie pyłów i gazów fabrycznych. Ta niszcząca z rolniczego punktu widzenia działalność spowodowała konieczność wydania szeregu aktów prawnych zobowiązujących do rekultywacji i zagospodarowywania gleb na terenach, które utraciły charakter rolniczy lub leśny. Rekultywacją nazywa się zespół zabiegów, wykonywanych w celu przywrócenia glebom lub całym obszarom ich wartości użytkowej. Zagospodarowanie terenów i gleb, które utraciły charakter rolniczy, polega na stosowaniu zabiegów, zmierzających do doprowadzenia gleb do pełnej produktywności. Zabiegi te polegają na wyrównaniu terenu i uregulowaniu stosunków wodnych oraz na wprowadzeniu roślinności pionierskiej. Uprzednio powinno się opracować dokumentację na podstawie ekspertyz dotyczących stanu, wartości i przydatności gleb, a także jakości i ilości wód zasilających określony teren.

Comments are closed.