Ekologia

Blog

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Woda wypełniająca w glebie przestwory większe od kapilarnych i przemieszczająca się pod wpływem sił ciężkości, czyli sił grawitacyjnych, nazywana jest wodą wolną lub wodą grawitacyjną. Może ona występować w glebie w dwu postaciach, jako woda infiltracyjna lub jako woda gruntowa. Woda infiltracyjna pojawia się w glebie po większych opadach atmosferycznych lub też może pochodzić z dopływu bocznego podpowierzchniowego. Przemieszczanie się tej formy wody możliwe jest wówczas, gdy wilgotność gleby przewyższa jej tzw. pojemność polową. W innym przypadku, np. przy przesiąkaniu przez warstwy o niskiej wilgotności, następuje przechodzenie wody infiltracyjnej w formę wody kapilarnej lub nawet błonkowatej, zależnie od aktualnego stanu wilgotności tych warstw glebowych. Woda infiltracyjna dostępna jest dla roślin tylko w trakcie przesiąkania, a więc w niektórych utworach glebowych, np. w piaskach, przez okres kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin od chwili ich pełnego nasycenia. Woda przenikająca w głąb gleby zostaje zatrzymana przez warstwę nieprzepuszczalną, zasilając tym samym zwierciadło wód gruntowych. Woda gruntowa zasilana może być również z przesiąków bocznych rzek, jezior, stawów i przesiąkania strumieni podziemnych. Woda gruntowa, która podlega dobowym zmianom temperatury, a więc zalega na tyle płytko, że zasięg podsiąkania kapilarnego łączy się z zasięgiem parowania, nazywana jest wodą zaskórną. Woda gruntowa pozbawiona ruchów w kierunku bocznym i ku dołowi nazywa się wodą zastojową.

Comments are closed.