Ekologia

Blog

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Gleby zawierające mało dużych i średnich przestworów, a obfitujące w przestwory małe, odznaczają się bardzo powolną wymianą powietrza glebowego, czyli słabą przewiewnością. Tymczasem rośliny uprawne oraz mikroorganizmy glebowe wymagają do oddychania tlenu oraz odprowadzenia wytworzonego dwutlenku węgla. Największe nasilenie procesów oddychania ma miejsce w poziomie próchnicznym gleby. W związku z tym w warstwie tej powstaje duże zapotrzebowanie na tlen. Obliczono, że całkowita ilość tlenu pobrana przez glebę w okresie letnim waha się od 30 o 300 kg na 1 ha w ciągu doby. Zjawiskiem decydującym o wymianie gazowej w glebie jest dyfuzja, która powoduje na ogół około 90% całkowitej wymiany gazowej. Różnice w stopniu nagrzewania się gleby, wsiąkanie wody opadowej i zmiany ciśnienia atmosferycznego wpływają na wymianę gazową w glebie. Dyfuzja jest to samorzutne wyrównywanie się koncentracji gazów. Niewłaściwy skład powietrza glebowego, a szczególnie brak tlenu, powoduje niedotlenienie korzeni roślin i zahamowanie ich oddychania, w następstwie czego powstają zaburzenia w pobieraniu roztworów glebowych, zawierających składniki pokarmowe. Doprowadza to do nieodwracalnych zmian w przebiegu procesów fizjologicznych w roślinie oraz obumierania korzeni.

Comments are closed.