Ekologia

Blog

Posted by admin On Październik - 13 - 2015

Nawet w najwyższym stopniu ryzykowni gracze wiedzą, że gra va bank sporadycznie się opłaca. Wolno bowiem zaprzepaścić wszystko, nie zyskawszy nic. By nie pozostać biednym jak przysłowiowa mysz kościelna warto zabezpieczyć swój kapitał, który zamierzamy zainwestować. Ekonomiści doradzają stworzenie tak zwanego portfela inwestycyjnego – opcje binarne. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, inaczej akcji, obligacji, inwestycji w dobra kultury, fundusze inwestycyjne oraz tak dalej oraz tak dalej, o rozmaitej płynności, zyskowności oraz rozmaitym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być gwarancją dla inwestora, że w razie zastoju nie utraci on całego zainwestowanego kapitału. To w jakich stosunkach inwestor rozłoży własne finanse zależy jedynie od niego. Jeżeli adoruje niebezpieczeństwo czy też stać go na to, by w razie niepowodzenia poświęcić znaczną kwotę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeśli niemniej jednak nie oczekuje wysokich i szybkich zysków, a boi się ryzyka to proporcja ma okazję być odwrotna – znacznie więcej kapitału przeznaczy na lokaty lub fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje lub inwestycje w dzieła początkującego malarza. Wypróbuj Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Comments are closed.