Ekologia

Blog

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Pod względem rolniczo – użytkowym gleby torfowe podzielić można na cztery grupy. Pierwsza grupa przydatności rolniczej to gleby torfowe z natury zasobne w azot i wapń, które przy odpowiednim nawożeniu potasem i fosforem oraz mikroelementami zapewniają uzyskiwanie wysokich plonów. Należą tu głębokie gleby torfowe wytworzone z torfów torfowisk niskich włóknistych, mszystych i zielnych słabo rozłożonych. Druga grupa przydatności rolniczej to gleby torfowe wymagające intensywnego nawożenia mineralnego, mające mniejsze zdolności produkcyjne i krótszy okres dawania wysokich plonów. Należą tu gleby torfowe torfowisk niskich głębokie, warstwowane (o zróżnicowanym stopniu rozkładu) oraz gleby torfowe średnio głębokie wytworzone z utworów torfowych o takiej strukturze, jak gleby torfowe grupy pierwszej. Gleby tej grupy są bardzo dobre pod pastwiska. Trzecia grupa przydatności rolniczej to gleby torfowe zalegające zwykle na nierównym podłożu, co utrudnia właściwą regulację stosunków wodnych. Należą tu gleby torfowe wytworzone z torfów torfowisk niskich płytkie i średnio głębokie, o jednolitej budowie profilu, zalegające na przepuszczalnym podłożu, a także głębokie z wadliwą budową profilu. co utrudnia właściwą regulację stosunków wodnych. Należą tu gleby torfowe wytworzone z torfów torfowisk niskich płytkie i średnio głębokie, o jednolitej budowie profilu, zalegające na przepuszczalnym podłożu, a także głębokie z wadliwą budową profilu.

Comments are closed.