Ekologia

Blog

Posted by admin On Grudzień - 10 - 2014

Gleby deluwialne występują najliczniej na terenach górskich i podgórskich, na obszarach lessowych i w terenie morenowym. Tworzą się one z materiału osadzonego przez wody, a przetransportowanego z wyższych części stoków w wyniku procesów erozyjnych. Przetransportowany i osadzony materiał glebowy, często w postaci stożków napływowych, stanowi utwór macierzysty dla kształtującej się gleby. Materiał ten zawiera elementy składowe rozdrobnionych i zwietrzałych skał, jak również powierzchniowych poziomów gleb ze zlewni. W rzędzie gleb deluwialnych zawiera się jeden typ, w którym wydziela się trzy podtypy: gleby deluwialne właściwe, gleby deluwialne próchniczne i gleby deluwialne brunatne. Gleby deluwialne właściwe często wykazują warstwowania, co daje się zaobserwować w stożkach napływowych. Poziom akumulacyjny jest w tych glebach bardzo słabo wykształcony, bardzo małej miąższości i przechodzi bezpośrednio w utwór macierzysty. Gleby deluwialne właściwe pod względem cech morfologicznych profilu są bardzo zbliżone do mad. Gleby próchniczne występują głównie u podnóży erodowanych stoków lessowych i kredowych. Gleby te mają wiele cech wspólnych z czarnymi ziemiami i madami próchnicznymi.

Comments are closed.